Veronika Haidelmeierová

Veronika Haidelmeierová
Vek: 20
Dátum narodenia: 04.10.1999
Krajina: Slovensko
Štátna príslušnosť: slovenská
Materský klub: MŠK Brezno

Člen klubu do roku 2021.

Juniorská reprezentantka.

Študentka Slovenskej zdravotníckej univerzity.