Michaela Hubačová

Michaela Hubačová
Vek: 19
Dátum narodenia: 04.04.2001
Krajina: Slovensko
Štátna príslušnosť: slovenská
Materský klub: KB VYHNE