Ondrej Kosztolányi

Ondrej Kosztolányi
Vek: 27
Krajina: Slovensko
Štátna príslušnosť: slovenská

Tréner, UMB biathlon team od 2019 do 2021.

Študoval na Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.