Tomáš Fusko

Tomáš Fusko
Vek: 59
Krajina: Slovensko
Štátna príslušnosť: slovenská

Tréner, UMB biathlon team

Študoval na FTVŠ UK Bratislava.