Ľubomíra Kalinová

Ľubomíra Kalinová
Vek: 40
Krajina: Slovensko
Štátna príslušnosť: slovenská

Tréner, UMB biathlon team od roku 2021.

Študovala na Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Komtakt: kalinova@umbteam.sk